Overhaul bottom & overboard valves on vessel Nordic Explorer

18.03.2016

Na jednostce Nordic Explorer według zamówienia armatorskiego wykonywaliśmy prace związane z przedlądem wyspecyfikowanych zaworów zaburtowych. Do przegladu należało sprawdzenie stanu zaworów, wyczyszczenie, dotarcie, malowanie, wymiana pakunków i uszczenień, ponowny montaż. Na zakończenie prac zabezpieczenie podczas wodowania jednostki.


Back