Montaż urządzeń okrętowych - Celebrity Solstice

19.10.2016

Zawiązaliśmy współpracę z firmą P.W. JAXA, która umożliwia Nam pracę na dużych jednostkach pasażerskich. W wyniku pierwszej podpisanej umowy wykonamy prace polegające na tworzeniu nowego systemu WBTS na jednostce Celebrity Solstice. Oby Nasza współpraca rozwijała się dalej owocnie.


Powrót